So sánh sản phẩm


HIỆN TRẠNG MẶT BẰNG
PHÁ DỠ CÁC DẦM BÊ TÔNG, TRẠM PHÁT SÓNG + CÁC BỂ NƯỚC CŨ


XÂY THÊM 2 PHÒNG WC + DI CHUYỂN VỊ TRÍ CÁC BỒN NƯỚC 


LÁT NỀN, XÂY TƯỜNG BAO, VÁ VÀ GIA CỐ MÁI TÔN


HOÀN THIỆN SƠN BẢ, TRẦN THẠCH CAO
ĐƯA VÀO SỬ DỤNG